Loading
osnove krojenja_krug

Uvod u krojenje – Krug

Da li ste pitate kako bi bilo lepo da znate da šijete? Ako želite da šijete, najbitnije je da se opustite i uživate u stvaranju svog dela. Ali kako biste mogli da šijete, morate prvo da naučite da krojite. Tu se moramo vratiti nekoliko koraka unazad i podsetiti se nekih osnovnih stvari iz matematike.

Počnimo od kruga, jer su najlepše haljine i suknje napravljene baš zahvaljujući dobrom poznavanju kruga, kružnice i obima.

Da počnemo.

Obim kruga je dužina kružne linije, najčešće obim struka ili obim donje linije suknje/haljine.

Grafički prikaz opisa kruga, kružnice, poluprečnika, prečnika i obima

Sa slike se vidi da je r poluprečnik (sama reč kaže pola – prečnika), dok je R prečnik kruga. Slovom O obeležavamo obim kruga.

Obim se računa jednostavno: O=2r x 3,14

Originalna matematička formula je: O=2rπ mada je ne morate ni pamtiti ni zapisivati. Dovoljno je da znate da poluprečnik r pomnožite sa brojem 6.28 (što je 2 x 3,14).Konkretan primer možemo videti na slici desno – A suknji, čiji kroj pravimo pomoću dva poluprečnika r1 i r2 koja dobijamo pomoću obima struka i obima donjeg oboda suknje koji je uvek proizvoljan.
Naravno, uvek pazimo na obim kukova, no to sad nije tema.

Za sledeći matematički podsetnik posetite kategoriju Tutorijali. Vidimo se tamo.

Leave a Reply